Nya tidens museum

Nya tidens museum

By:

Tyvärr tror alltför många att museer inte bara bevarar det förflutna utan är fastnade i det också. I verkligheten är museer en viktig del av samhället och utvecklas ständig liksom andra delar. Under de senaste 20 år har museer världen över utvidgat sin närvaro till att inkludera online-upplevelser. Covid-19 pandemin har bara påskyndat trenden mot online-utställningar och turer. Men även efter att pandemin är slut kommer trenden till virtuella utställningar att fortsätta. På så sätt kan även människor som bor långt ifrån ett museum besöka och dra nytta av samlingarna. De stora världs museer visar vägen, men mindre museiverksamheter går med i trenden också. Virtuella turer är ett exempel. British Museum och Smithsonian Museum of Natural History erbjuder redan virtuella turer.

Tekniska förändringar

Interaktiv teknik är redan inbyggd i många nya museilokaler. Till exempel på det nya Olympic & Paralympic Museum i Colorado Springs i Colorado kan besökare välja mellan en mängd olika elektroniska hjälpmedel, t.ex. text-till-tal skärmläsare, videoskärmar med förbättrad kontrast och justerbara teckenstorlekar. Om besökaren väljer ljudbeskrivningar utlöses automatiskt en 6 minuters ljudbeskrivning när besökaren vidrör en taktil golvlist. Även om de är mindre ambitiösa kan mobilappar komplettera och förbättra museum besökarens upplevelse och öka tillgängligheten för människor som inte kan besöka personligen. En annan fördel med modern teknik är museums anställda kan skanna artefakter och använda 3D-skrivare för att skapa repliker. Hur besökare kan ha en praktisk upplevelse utan risk för de ursprungliga artefakterna.

Sociala förändringar

Sociala förändringar
Sociala förändringar

Framtida museer kommer att vara mer inkluderande av olika grupper, historiska upplevelser, perspektiv och lokala frågor. Att vara samhällscentrerad hjälper till att hålla museer relevanta eftersom de kommer att ha lokala aktivister, konstnärer och andra lokala ledare som en del av museets beslutsprocess. Museer har länge varit mötesplatser där man kan delta i föreläsningar, workshops, konserter och debatter. Under 1900-talet utställdes konst vanligtvis mot en vit bakgrund. Tanken var att fokus skulle vara på själva konstverket utan distraktioner. Men nu läggs tonvikten på interaktivitet och upplevelser. Men för att göra detta måste museerna uppdaterar sina uppdrag. Utvecklingen av konstmuseer till exempel har varit från att vara en steril vit kub till att kunna ge en multimedia upplevelse med ljud och bilder som projiceras på väggar och tak.

Framtidens museum måste inkludera mötesplatser där alla känner sig välkomna Dessa initiativ kan vara mycket effektiva för att engagera och integrera olika grupper av människor. Ett lysande exempel är The White Cube i Lusanga, Kongo. Byggt på mark som tidigare var en plantage, är The White Cube både ett konstnärligt uttalande och samtidigt ett museum och forskningscenter. Här lokalbefolkningen som vill skapa en ”post-plantage” rörelse i sina samhällen tränar hållbart jordbruk.

Dessutom är tillgänglighet till det digitala mediet är en demokratisk fråga eftersom människor på många ställen inte har tillgång till internet. Tillgänglighet till kunskap är viktigare än någonsin i informationsåldern. Museer utrustade med datorer med internet som allmänheten får använda ökar tillgången till kunskapskällor avsevärt. Därför är museer som ligger nära fattiga områden eller arbetarklassområden en viktig resurs. Museer är förvar med historisk och kulturell kunskap. I denna informationsålder är det viktigare än någonsin att sprida information på ett demokratiskt sätt.


Kommentarer är stängda.