Leonardo da Vinci

By:

Målare, arkitekt, musiker, författare, bildhuggare. Ingenjör, fysiker, naturforskare, matematiker. Leonardo da Vinci är den mångsidigaste konstnär som funnits. Han kallas med rätta ”renässansens universella geni”.

Uppväxt och utbildning

Leonardo Da Vinci

Leonardo föddes 1452 i Toscana, Italien, nära Florens, under renässansen. Det betyder ”pånyttfödelse” av avses den period efter ”den mörka medeltiden”.  Kulturarvet efter antiken uppväcktes, särskilt inom konst och vetenskap. Man hade återupptäckt skrifter på grekiska och latin som fallit i glömska efter romarrikets fall. Texterna beskrev framsteg inom olika ämnen såsom filosofi, teologi, vetenskap, arkitektur, konst och matematik. Renässansens människor, inte minst tack vare möjligheten att sprida idéer till stora massor genom den nyuppfunna boktryckarkonsten, började alltmer ifrågasätta kyrkans makt och upptäcka sig själva som individer med makt över sitt eget liv. Renässansen bidrog med en mängd upptäckter och uppfinningar. Konsten att trycka böcker utgjorde en revolution i sig. ”Universalgenier” var tidens ideal. Ju fler saker man var bra på, desto bättre. Redan som barn uppmärksammades Leonardos multibegåvning. Han kunde tidigt spela olika instrument, sjunga och läsa klassisk poesi. Satt i lärling hos en guldsmed upptäcktes hans fallenhet för smide, måleri och bildhuggeri. Samtidigt studerade han en mängd olika ämnen, för som sagt, ju fler saker man var bra på, desto bättre.

Betraktelser och uppfinningar

Leonardo Da Vinci ritningar

Tjugosex år gammal fick han uppdraget att måla en altarbild. Det blev startskottet för en offentlig karriär. I hertig Ludvig Sforzas tjänst i Florens utförde han de flesta av de berömda skisser och anteckningar till befästningar, stadsplanering, stridsvagnar, ubåtar, kulspruta, flygmaskiner och katapulter. Leonardos anteckningar var skrivna spegelvända. De innehöll vetenskapliga betraktelser i skilda ämnen som proportionslära, anatomi, geologi, optik, vattnets rörelse samt en mängd uppfinningar.Många av de uppfinningar han skissat på var flera hundra år före sin tid. Men ändå är det hans måleri som gjort honom till en av världens mest berömda konstnärer. År 1483 målade han ”Madonnan i grottan”, 1494 ”Nattvarden” och år 1506 ”Mona Lisa”. Dessa tre verk sägs vara de mest kända målningarna i världen. ”Mona Lisa”, som hänger på Louvren i Paris, är den högst värderade tavlan i världen av 100 miljoner dollar. Leonardo har kallats ”det moderna måleriets fader”. Han skapade en måleriteknik som kallas sfumato, av det italienska ordet för rök – en teknik där konturerna försvinner, och ögat inte kan urskilja enstaka ytor eller linjer. De mjuka övergångarna syns särskilt i ”Mona Lisa”.Kontrasterna mellan ljus och skugga i porträttets fint mejslade ansikte är det som skapar det gåtfulla leendet och gjort målningen så fängslande och ryktbar. ”Nattvarden” är en muralmålning i klostret Santa Maria della Grazie i Milano. Jesus och lärjungarna sitter vid ett långbord inbegripna i måltid och samtal. Åskådaren inbjuds att delta i handlingen. Då den är målad direkt på muren har målningen fördärvats en del genom tiden. Leonardos teckningskonst var också helt nyskapande. Många anser att hans teckningar ännu är oöverträffade. Berömd och mångtusenfaldigt duplicerad är teckningen ”Den vitruvianske mannen” från 1492. Den visar en naken mansfigur med armar och ben utsträckta i två olika positioner, inritad i en cirkel och en kvadrat.Leonardo har influerat många konstnärer, författare och tänkare genom tiderna – alltifrån Rembrandt till Dan Brown. Han blev 67 år gammal och ligger begravd i Amboise, Frankrike.


Kommentarer är stängda.