Besök ett museum redan idag

By:

Det finns flera hundra anledningar till varför man ska besöka ett museum. Men i den här artikeln kommer vi att gå igenom tre av de anledningar som vi anser borde få dig att besöka ett museum redan idag.

Du mår bättre

Det finns alltid en ursäkt till varför man inte ska gå till ett museum. Ofta kostar det för mycket, och priserna på ett museum används ofta som en anledning att inte besöka ett museum. Men en ny studie visar att människor som spenderar pengar på upplevelser snarare än materiella ting är gladare. Enligt studien så fastställs det att det är just upplevelsen och minnena som följer som ör att man mår bättre då de förser en med lyckoämnen under en längre period. Det beror på att varje gång vi gör ett besök till museet i vårt minne så har vår hjärna en förmåga att sålla ut alla de negativa minerna – om det nu finns några – för att istället fokusera på de positiva minnena från resan. Upplevelser så som att besöka ett museum kan också vara en viktig del i at forma ens personliga identitet och kan också hjälpa till att bygga upp relationer med sina vänner på ett sätt som inte materiella ting kan göra. Så fundera över att istället för att köpa en ny TV gå till ett museum en gång i månaden under ett år istället.

Du blir smartare

Det finns ingen tvekan över att det primära syftet med ett museum är att engagera och att utbilda samhället. Museum inspirerar intresse i ett visst fält, över en viss tidsperiod, en viss idé eller en viss kulturell inriktning. Men det finns mycket mer som händer i ett museum i hänsyn till utbildning än vad en kanske kan tro. Skolor använder sig bland annat av fältresor till museum för att förstärka sin utbildning. Andra museum går in i partnerskap med skolor för att förbereda elever till sin samtid. I det här sammanhanget blir ett museum ett klassrum som inte bara används av barn. Faktum är att det är nästintill omöjligt att lämna ett museum utan att ha lärt sig någonting nytt.


Du blir smartare

Ett smart sätt att lära ut

Museum är en utmärkt plats för att lära ut fakta om ett visst ämne, en viss tidsperiod eller en viss historisk händelse. Det betyder att deras yttersta syfte är att informera och utbilda. Det är en process där individer tillgodoser sig attityder, värderingar, skickligheter och kunskap från de dagliga upplevelserna och influenser som de tillgodoser sig i ett museum. Även utanför museum så lär man sig på ett sätt som inte faller under det traditionella pedagogiska tillvägagångssättet. Faktum är att mer än 70% av vad vi lär oss kommer från utanför klassrummet. Därför kan ett enda besök till att museum lära en elev mer än vad den skulle lära sig under en hel dag i ett klassrum. Det är också någonting som händer när en elev besöker ett museum. Kunskapen sitter kvar längre och det växer fram ett intresse i att lära sig mer om ämnet. Att se, höra, och känna vid historien gör att man använder sina sinnen på ett mer effektivt sätt och därför lär sig snabbare och bättre.


Kommentarer är stängda.